ru

Резервация в нашите ресторанти ru

*
*
*

Нужда от предварително меню ru

 
*

Связаться с нами

Парми Варна
ул. "Р. Попович" 8
тел.: 052 63 93 39
e-mail varna@parmy.bg